Hőkezelő eljárás kutatása

Overview

Kiemelt kutatásunk az alacsony permeabilitású lágymágneses anyagok tulajdonságainak és előállíthatóságának vizsgálata.

Ez a terület szorosan kapcsolódik az elektronikai alkatrészek témaköréhez. Ezen munka során megvalósítottunk olyan anyagszerkezettel rendelkező lágymágneses anyagból álló prototípus toroid magcsaládot, amely ultra alacsony permeabilitású. (µr<3000) Az ehhez tartozó technológiát, prototípus gyártóberendezést is kifejlesztettük.

Partnereinkkel és a leendő piaci szereplőkkel folytatott intenzív egyeztetések mellett, közös munkával haladunk a gyártás elindítása felé. Jelenleg a gyártástechnológia és egyes speciális részegységek továbbfejlesztése folyik a gyártási folyamatok optimalizálása érdekében. Ez már a termékesítés folyamatának része. Ezen fejlesztési fázis keretében új típusú SMC (soft magnetic composite) anyagok kutatás-fejlesztését is végezzük, melyek új anyagtudományi eredményekre épülve kombinált és – a piacon jelenleg kapható hasonló alkalmazású termékekhez képest – előnyösebb tulajdonságok együttesével rendelkeznek, valamint előállítási technológiai vonalon költséghatékonyabbak.

Következő kutatás-fejlesztési célkitűzésünk az eddigi eredményekre alapozva új típusú,  kis koercitív terű, nagy frekvencián használható, speciális magok teljes vertikumú, ipari termelési mennyiségig felskálázható előállítása. Partnereink és szakembergárdánk közös, hatékony munkája nagy lehetőségeket tartogat ezen terület új piaci szegmenseibe történő belépésre. Két kiemelkedő szakemberünk - Meglécz Attila és Rétvári György - is e kutatási projekttel foglalkozik.

projekt

Kutatás + Fejlesztés

logo_ujszechenyiterv

Share

Pályázatok

2013-ban beadtunk a hazai finanszírozású PIAC-13 kutatás-fejlesztési pályázat keretében egy projektet, „Speciális, nagy hatásfokú, nanokristályosító folyamatos hőkezelő eljárás” címmel. Ezt 2013-2015 között sikeresen meg is valósítottuk Az addigi eredmények felhasználásával eljutottunk a gyártástechnológián túl a prototípus gyártóberendezésig. Emellett prototípus toroid magokig eljutva a minősítés és termékesítés vonalon haladunk tovább.

A projekt első célkitűzése egy speciális nagy hatásfokú, rendkívül gyors nanokristályosító hőkezelő eljárás (know-how) kutatás-fejlesztése és egy kísérleti prototípus berendezés megépítése volt. A projekt keretében az alábbi célok valósultak meg:

– speciális nagy hatásfokú, rendkívül gyors, nanokristályosító, húzó hőkezelő eljárás (know-how) kutatás-fejlesztése
– a fenti kísérleti prototípus berendezés kutatás-fejlesztése, megépítése és optimalizálása
– r<3000), toroid vasmag kutatás-fejlesztése és létrehozása
– új speciális szerkezetű, közepes permeabiltású, toroid vasmag prototípus kialakításához alkalmas eljárás (know-how) kutatás-fejlesztése,
– majd ezen vasmag prototípus kutatás-fejlesztése és létrehozása

A projekt céljaként meghatározott új, speciális hőkezelési eljárás egyedülálló lehetőséget biztosít speciális technológiai és elektronikai alapanyagok gyártására, melyek a piacon kapható termékeknél kedvezőbb, szélesebb spektrumban beállítható mágneses tulajdonságokkal, emellett azonban kisebb tömeggel rendelkeznek.

A projekt második célkitűzése a kifejlesztett kísérleti berendezés segítségével létrehozandó prototípus ferromágneses, ultra alacsony permeabilitású (µr<3000), toroid mag létrehozása volt. Az ilyen típusú vasmagok a fentebb említett tulajdonságok miatt rendkívül nagy piaci potenciállal bírnak.

A projekt harmadik célkitűzése egy speciális, közepes permeabiltású toroid vasmag létrehozása volt, mely nem igényli a különböző bonyolultabb hőkezelést.  Ennél  a vasmag típusnál a tekercselési és strukturális geometria változtattásával érhető el a hiszterézis görbe lefektetése. Ilyen tulajdonságokkal bíró termék jelenleg nincs a piacon. Alkalmazása úttörő szerepet kaphat például az új villanyórák létrehozásában.

A fentieken túl előkészítési fázisban van az eddigi eredményekre alapozott, de további jelentős újdonságtartalommal kecsegtető, piaci relevanciával is rendelkező kutatás-fejlesztési pályázatunk.