PIAC 13

Hőkezelő eljárás kutatása

Kiemelt kutatásunk az alacsony permeabilitású lágymágneses anyagok tulajdonságainak és előállíthatóságának vizsgálata.
Ez a terület szorosan kapcsolódik az elektronikai alkatrészek témaköréhez. Ezen munka során megvalósítottunk olyan anyagszerkezettel rendelkező lágymágneses anyagból álló prototípus toroid magcsaládot, amely ultra alacsony permeabilitású. (µr<3000) Az ehhez tartozó technológiát, prototípus gyártóberendezést is kifejlesztettük.
Partnereinkkel és a leendő piaci szereplőkkel folytatott intenzív egyeztetések mellett, közös munkával haladunk a gyártás elindítása felé. Jelenleg a gyártástechnológia és egyes speciális részegységek továbbfejlesztése folyik a gyártási folyamatok optimalizálása érdekében. Ez már a termékesítés folyamatának része. Ezen fejlesztési fázis keretében új típusú SMC (soft magnetic composite) anyagok kutatás-fejlesztését is végezzük, melyek új anyagtudományi eredményekre épülve kombinált és – a piacon jelenleg kapható hasonló alkalmazású termékekhez képest – előnyösebb tulajdonságok együttesével rendelkeznek, valamint előállítási technológiai vonalon költséghatékonyabbak.

2013-ban beadtunk a hazai finanszírozású PIAC-13 kutatás-fejlesztési pályázat keretében egy projektet, „Speciális, nagy hatásfokú, nanokristályosító folyamatos hőkezelő eljárás” címmel. Ezt 2013-2015 között sikeresen meg is valósítottuk Az addigi eredmények felhasználásával eljutottunk a gyártástechnológián túl a prototípus gyártóberendezésig. Emellett prototípus toroid magokig eljutva a minősítés és termékesítés vonalon haladunk tovább.
A projekt első célkitűzése egy speciális nagy hatásfokú, rendkívül gyors nanokristályosító hőkezelő eljárás (know-how) kutatás-fejlesztése és egy kísérleti prototípus berendezés megépítése volt. A projekt keretében az alábbi célok valósultak meg:

 • speciális nagy hatásfokú, rendkívül gyors, nanokristályosító, húzó hőkezelő eljárás (know-how) kutatás-fejlesztése
 • a fenti kísérleti prototípus berendezés kutatás-fejlesztése, megépítése és optimalizálása
 • r<3000), toroid vasmag kutatás-fejlesztése és létrehozása
 • új speciális szerkezetű, közepes permeabiltású, toroid vasmag prototípus kialakításához alkalmas eljárás (know-how) kutatás-fejlesztése,
 • majd ezen vasmag prototípus kutatás-fejlesztése és létrehozása

A projekt céljaként meghatározott új, speciális hőkezelési eljárás egyedülálló lehetőséget biztosít speciális technológiai és elektronikai alapanyagok gyártására, melyek a piacon kapható termékeknél kedvezőbb, szélesebb spektrumban beállítható mágneses tulajdonságokkal, emellett azonban kisebb tömeggel rendelkeznek.
A projekt második célkitűzése a kifejlesztett kísérleti berendezés segítségével létrehozandó prototípus ferromágneses, ultra alacsony permeabilitású (µr<3000), toroid mag létrehozása volt. Az ilyen típusú vasmagok a fentebb említett tulajdonságok miatt rendkívül nagy piaci potenciállal bírnak.
A projekt harmadik célkitűzése egy speciális, közepes permeabiltású toroid vasmag létrehozása volt, mely nem igényli a különböző bonyolultabb hőkezelést. Ennél a vasmag típusnál a tekercselési és strukturális geometria változtatásával érhető el a hiszterézis görbe lefektetése. Ilyen tulajdonságokkal bíró termék jelenleg nincs a piacon. Alkalmazása úttörő szerepet kaphat például az új villanyórák létrehozásában.

A projekt adatai
 • A projekt címe: Speciális nagy hatásfokú, rendkívül gyors, nanokristályosító, folyamatos hőkezelő eljárás kutatása
 • A kedvezményezett neve:
  PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • A szerződött támogatás összege: 410.860.197 Ft
 • A projekt azonosító száma: PIAC_13-1-2013-0178
 • A projekt 2015.10.30-án lezárult.